INDRE LANDSKAP I YTRE ROM

ANETTE HAUKAA

Indre landskap i ytre rom

- et sceneskifte
Prosjektet består av en rekke bilder under tittelen "Indre landskap i ytre rom".


Dette prosjektet handler om det jeg ikke alltid synes er like enkelt å vise frem; bevegelsene i mitt indre landskap og den opplevde nødvendighet av et sceneskifte før jeg går ut til de andre.

Prosjektet tematiserer samtidig en redsel for stillheten: Den indre uro kan høres så godt i et stille rom.


Prosjektet er ikke ferdigstilt, flere fotografier, malerier og tekster kommer.

"Snart I"

FOTO COLLAGE PRINT

INGEN HAR VANDRA DEN VEGEN


"Ingen har vandra den vegen

du skal gå

ut i det ukjende,

ut i det blå.


Dette er din veg.

Berre du

skal gå han. Og det er

uråd å snu"

Olav H Hauge

"Snart II"

FOTO COLLAGE PRINT

Ut i det ukjente

"Utenfor I"

FOTOGRAFI

"Utenfor II"

FOTOGRAFI

"Utenfor III"

FOTOGRAFI

Berre du skal gå han

"Bare en liten stund til"

FOTO COLLAGE PRINT

"Det ukjente I"

FOTO COLLAGE PRINT

"Det ukjente II"

Foto COLLAGE PRINT