ENSOMHETENS LANDSKAP

ANETTE HAUKAA

I skyggen av seg selv

- ensomhetens landskap


"Skyggen er uhåndgripelig og flyktig og går sporløst forbi"


ENSOMHETENS LANDSKAP


Gjennom mange år har jeg kjent på følelsen av å være på feil sted. Jeg er utdannet Siviløkonom og har ikke fått brukt mine kreative sider og min skapertrang på en slik måte som jeg skulle ønske. Landskapet og veien har jeg valgt og formet selv, men erkjennelsen av at den ikke gir meg mest energi og styrke, har tatt tid.


Dette prosjektet handler om å gå ut av sin egen definerte plass i skyggen av de forventninger og krav jeg har satt til meg selv.  - Det er ensomt å leve i sin egen skygge og til syvende og sist er det jeg og kun jeg som kan få meg ut derfra.


I bildene har jeg jobbet for å få frem mitt indre landskap, samtidig som jeg ønsker å tematisere menneskets forgjengelighet og dets behov for å sette spor i eget liv.

"Enhver står alene"

Nummerert 5 eks

FOTO COLLAGE PRINT / 2015

"Vi er helt alene, født alene og dør alene, og -på tross av de sanne romantikkmagasinene - en dag skal vi se tilbake på våre liv og se at - tross samvær med andre, vi var alene hele veien. Jeg sier ikke ensom - i det minste ikke hele tiden - men i det vesentlige, og til slutt, alene. Dette er det som gjør din selvrespekt så viktig, og jeg kan ikke se hvordan du kan respektere deg selv dersom du må lete i andres hjerter og sinn for å finne din lykke"


William S. Burroughs

"Igjen og igjen og igjen"

Nummerert 5 eks

FOTO COLLAGE PRINT / 2015

"Mellom oss I"


Uten tittel

Størrelse 79 x 60 cm

Nummerert 5 eks/  1 SOLGT

FOTO COLLAGE PRINT / 2015

"Mellom oss II"

Uten tittel

Størrelse 79 x 60 cm

Nummerert 5 eks/  1 SOLGT

FOTO COLLAGE PRINT / 2015

Om avtrykk, tilstedeværelse og forgjengelighet

"Forgjengelig I"


"Forgjengelig II"


i det minste ikke hele tiden

"Forlatt I"

vi var alene hele veien

"Ikke den eneste I"

"Ikke den eneste II"

"Ikke den eneste III"